Spraw aby Twój dom
stał się SMART

Poznaj nasze Produkty

Tworzymy zaawansowane zdalne sterowniki oświetlenia/mocy

Dotykowy Włącznik Wielokanałowy
Przyszłość w zasięgu ręki

Przeznaczony jest do sterowania wielopunktowym oświetleniem lub innymi odbiornikami mocy, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak również pomieszczeniach warsztatowych/przemysłowych, garażach, magazynach itp.

Kierunkowy Włącznik Zbliżeniowy
Wygoda i funkcjonalność

Przeznaczony jest do sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami mocy, zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych jak również pomieszczeniach warsztatowych/przemysłowych, garażach, magazynach itp.

Przy zapewnieniu lokalizacji sterownika w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie wody opadowej i jej par możliwe jest również sterowanie źródłami światła zewnętrznego np. w ogrodach, balkonach itp.